The Village.
Sleep.
Play.
Recharge.

partners

Samen met experts crëeren we een uniek business model. The Village. Sleep. Play. Recharge.

VISIE

Explora claimt een nieuwe categorie.

Er is veel behoefte aan een andere ofwel betere invulling van vakanties en vrijetijd. Bewuster, gezonder en betekenisvoller. Naar bijzondere plekken met authentieke, duurzame en niet alledaagse accommodaties. Veel beleving, ruimte en (buiten)activiteiten, die verrassen en verwonderen. Op basis van al deze ontwikkelingen, trends en behoeftes hebben we samen met een team van experts over een blue ocean strategy nagedacht. Zo is het grensverleggende Explora ontwikkeld. The Village. Sleep. Play. Recharge.
Geïnteresseerd in een partnership?
Explora bv
Turbinestraat 11, 3903LV Veenendaal
the Netherlands
JTP Brandinghouse Arnhem